Pagina web de l'associacio cultural Centernar de la Ploma de Manises                                                                 

Valencianisat l'ordenador

Llibres per a una Biblioteca Particular
Diccionaris i Gramatiques
Diccionari Ortografic de RACV (2ª Edicio)

Autor: Real Academia de Cultura Valenciana
Editorial: Real Academia de Cultura Valenciana


Caracteritiques del nou diccionari ortografic de la Real Academia de Cultura Valenciana:

 • edicio corregida i aumentada
 • te vora 3.000 noves incorporacions lexiques
 • arreplega tot el lexic genui valencià i una completa fraseologia
 • en ser ortografic, resol qualsevol dubte sobre cóm escriure les formes del lexic valencià.

(Disponible en les Biblioteques Publiques de Manises)

Diccionari Ortografic de RACV

Autor: Real Academia de Cultura Valenciana
Editorial: Del Senia al Segura

 • Primera edicio del diccionari ortografic
 • Inclou la normativa ortografica de les Normes del Puig
 • Primer volum: Valencià-Castellà
Diccionari Ortografic de RACV

Autor: Real Academia de Cultura Valenciana
Editorial: Del Senia al Segura

 • Primera edicio del diccionari ortografic
 • Inclou la normativa ortografica de les Normes del Puig
 • Segon volum: Castellà-Valencià
Vocabulari Elemental de la Llengua Valenciana

Autor: Emili Miedes i Bisbal
Editorial: Emili Miedes i Bisbal

Este Vocabulari Elemental de la Llengua Valenciana Valencià-Castellà i Castellà-Valencia (Tercera Edicio) d’Emili Miedes i Bisbal, es un llibre que es fonamental per a l’ensenyança i estudi de la nostra llengua, sent el primer que es publicà seguint les normes de la RACV.

Diccionari Valencià de Sinonims, Afins i Antonims

Autor: Antoni Ruiz i Negre
Editorial: Real Academa de Cultura Valenciana

Diccionari de la Mar

Editorial: RACV i L’Oronella
Autor: Enric Cardona

 • Arreplega el cabal lexic i fraseologic mariner valencià.
 • Forma part de l'Enciclopedia Tematica Valenciana (volum 4).

 

La Conjugacio Verbal Valenciana

Autor: Miquel Castellano i Arolas
Editorial: Societat de Filologia Valenciana i Accio Bibliografica Valenciana

 • Diccionari de verps en llengua valenciana en mes de 6.000 verps conjugats.
 • Inclou la Flexio verbal valenciana.
Gramatica de la Llengua Valenciana

Autor: Antoni Fontelles, Chimo Lanuza i Laura Garcia
Editorial: Lo Rat Penat

 • Imprescindible per a deprendre a escriure correctamente la llengua valenciana
 • Llibre de text en els cursos de Lo Rat Penat

Documentacio Formal de l'Ortografia de la Llengua Valenciana

Autor: Real Academia de Cultura Valenciana. Secciode Llengua i Lliteratura.
Editorial: Real Academia de Cultura Valenciana

 • Documentacio del per què de les Normes del Puig son les mes adequades per a escriure en llengua valenciana.