Pagina web de l'associacio cultural Centernar de la Ploma de Manises                                                                 

Valencianisat l'ordenador

Llibres per a una Biblioteca Particular
Estudis i Ensajos
L'Unitat de la Llengua. Falsetat i Mit

Autor: Alfons Vila i Moreno
Editorial: RACV nº33 de la Coleccio Fora de Serie
Sinopsis:
Treball a on es fa un breu repas a l'historic problema del catalanisme. Desglossat en cinc apartats va desmontant el mit de l'unitat de llengua. Perfecte per a tindre una primera i rapida referncia del problema que patim.

Els apartats que toca son:

  • Un Regne Invertebrat
  • El Sigle d'Or i la Decadencia
  • La Nostalgia del Llemosi
  • L'Imposicio Catalanista
  • El Mit de l'Unitat de la Llengua

Descarregar este llibre en archiu pdf

La catalanidad de las normas de Castellón de la Plana de 1932

Autor: Emili Miedes i Bisbal
Sinopsis:

Les Normes del 32. Aportacio Documental

Autor: Alfons Vila i Moreno
Editorial: Lo Rat Penat
Sinopsis:

El lexic valencià proscrit a traves dels classics

Autor: Manuel Gimeno i Juan
Editorial: Lo Rat Penat
Sinopsis:
L'autor analisa en este treball el lexic que des dels organismes encarregats de la recuperacio de la "nostra llengua" ha segut sistematicament proscrit. Analisis fet a partir de les obres classiques valencianes (S.XIV i XV) en l'objecte de trobar tot eixe lexic genui valencià.

 

 

La Real Senyera. Bandera Nacional dels Valencians

Autor: Antoni Atienza
Editorial: L'Oronella
Sinopsis:
El llibre «La Real Senyera. Bandera nacional dels Valencians» es el nº 1 de proyecte L’Enciclopedia Tematica Valenciana, al que seguixen atres obres com la «Historia de la Lliteratura en Llengua Valenciana» o «Historia del Regne de Valencia».

L’Enciclopedia Tematica Valenciana, auspiciada per la RACV, vol ser un pou de coneiximents sobre la cultura del poble valencià des del rigor cientific i a l’hora en una vocacio de divulgacio. Numeroses obres profundisaran en l’estudi tematic dels aspectes mes variats de la nostra realitat sociocultural.

La RACV vol obrir l’Enciclopedia, de forma significada, en est estudi sobre el nostre simbol nacional per excelencia.

Resum: http://www.oronella.com/senyera/resum.htm

Ausias March, Siscents Aniversari

Titul: Ausias March, siscents aniversari
Autor: Angels Redon i Diaz
Editorial: Lo Rat Penat en colaboracio en l’IVAJ
Sinopsis:
Treball sobre Ausias March conmemorant son siscents aniversari del son naiximent (1397-1997). Es un llibre perfecte per a tindre un primer acostament a nostre poeta mes llaurejat.
Preten facilitar als valencians el coniximent del poeta, oferir els traços socials d’aquell segle per a situar a l’autor, presentar un clar i ample mosaic de la vida del poeta en els seus aspectes mes caracteristics, un acostament a la complexa personalitat de l’autor a través d’alguns documents de l’epoca i del reflex en la seua obra poetica i introduir algunes de les dades mes significatives de la seua poesia.
Ben be podria haver-se nomenat Ausias March, l’home.

(Disponible en les Biblioteques Publiques de Manises)

La Real Academia de Cultura Valenciana

Autor: Francisco A. Roca i Traver
Editorial: Consell Valencià de Cultura
Sinopsis:
Llibre que parla de l'historia de la RACV, cóm, per qué i per a qué surgi.

 

(Disponible en les Biblioteques Publiques de Manises)

La Ciutadella de Valencia

Titul: La Ciutadella de Valencia
Autor: Enric Calvo
Editorial: ACCIO BIBLIOGRAFICA VALENCIANA
Sinopsis:
Al lo llarc del llibre se nos relata l’historia del Regne de Valencia i del Cap i Casal traves de la fortificacio de la Ciutadella de Valencia, construida per Felip V de Borbo despres de la tragica derrota d’Almansa, que fon – fins la seua desaparicio a principis del sigle XX – simbol omnipresent de la supressio per la corona castellana i bastio edificat per a reprimir els possibles alçaments populars.
Ademes de narrar-nos de forma llaugera els events ignorats, els succeits alli ocorreguts, este llibre ve acompanyat de llamines, planos i dibuixos del Cap i Casal en les distintes epoques.