Pagina web de l'associacio cultural Centernar de la Ploma de Manises                                                                 

Valencianisat l'ordenador

Llibres per a una Biblioteca Particular
Incunables
Tirant lo Blanch

Autor: Joanot Martorell
Editorial:Ediciones Huerta, S.L
Sinopsis:

Un llibre imprescindible per a la biblioteca d’un bon valencianiste es esta edicio de lux, feta artesanalment i a la manera antiga del Tirant lo Blanch. Feta ab motiu del quint centenari de l’aparicio de la novela pels anys 1990-1 i que Ediciones Huerta, S.L. nos la porta en un tirada llimitada de 3.000 eixemplars.
La presentacio d’esta edicio està feta en dos volums de cuiro, paper envellit i en la bella tipografia de l’estil d’aquells dies. Pero lo mes important de l’edicio es que ¡¡respecta l’ortografia original!!, la valenciana, la que seguix la RACV i no eixe invent ¿cientific? del Normalitzat-catala.
L’unic inconvenient que li trobem es que l’introduccio està feta per Marti de Riquer.

La Biblia Parva

Autor: Sant Pere Pascual
Editorial: Lo Rat Penat.
Sinopsis:
Primer document que es coneix en llengua valenciana datat del S.XIII, en un estudi a fondo i transcripcio del Pare Joan Costa.
En copia facsimil del manuscrit.

Dietari del capellà d'Alfons el Magnanim

Edicio: J.Giner i J.V Gómez Bayarri
Editorial: L’Oronella
Sinopsis:
Llistat de fets notables de la ciutat de Valencia durant el segle XV. D’estil concis i exacte ha anat configurant-se com un mes dels classics valencians del XV. Entretingut de llegir i curios en alguns dels seus detalls es un molt bon escabuço en la vida cotidiana d’aquella epoca.

Les Trobes en llaor de la Verge Maria

Edicio: Emili Miedes i Bisbal
Sinopsis:
Primer llibre imprimit en Espanya en l'any 1474 per Lambert Palmart en els tallers de "Jacobo Vitzlan". Consta de 45 poesies, una d'elles en toscà, quatre en castellà i la resta en "llengua valenciana", per motiu d'un certamen poetic convocat per Mossen Fenollar.

Reproduccio en facsimil de l’edicio de 1894. Trascripcio a carrec de Emili Miedes i Bisbal.

 

I Congres de Llengua Valenciana

Titul: Ausias March, siscents aniversari
Autor: Angels Redon i Diaz
Editorial: Lo Rat Penat en colaboracio en l’IVAJ
Sinopsis:
Llibre que arreplega les ponencies del I Congres dut a terme del 17 añ 19 de maig de 1985 en Elig