Pagina web de l'associacio cultural Centernar de la Ploma de Manises                                                                 

Valencianisat l'ordenador

Llibres per a una Biblioteca Particular
Poesia
Ausias March Antologia Poetica

Titul: Ausias March. Antologia Poetica. Seleccio, Introduccio i Notes d’Artur Ahuir
Autor: Ausias March - Artur Ahuir
Editorial: L’Oronella & AELLVA
Sinopsis:
El present llibre arreplega aproximadament la mitat de tots els poemes coneguts d’Ausias March., ab un profunt estudi de la poesia ausmarquiana fet per Artur Ahuir, desenglosant sa poesia en les diverses facetes que Ausias March desenrollà (Cants d’Amor, Cants de Mort i Cants Espirituals, etc), ademes dels cicles (Dama Ideal , Dama Real, La mort de la Dama, etc.) mes importants que conformen sa obra.

Cada u dels poemes antologats ve encapçalat per una explicacio que ajuda a entendre el significat del mateix.

(Disponible en les Biblioteques Publiques de Manises)

50 anys dels 7 d’octubre

Titul: 50 anys dels 7 d’Octubre. 63 variacions d’un mateix tema.
Autor: Xavier Casp
Editorial: Del Senia al Segura.
Sinopsis:
Este llibre es un recull de les poesies que Xavier Casp li ha dedicat a sa dona per l’aniversari del seu casament. Son 63 poemes d’amor a on Xavier Casp expresa, en tot sentiment, l’amor que la professa.

(Disponible en les Biblioteques Publiques de Manises)

Deixant a part l'estil dels trobadors.

Autor: Davit Benavent, Zaït Bru, Gil Mª Campos, Albert Cuadrado, Joseph Cubells, Quelo Romero, Miquel A. Sansano, Andreu Tintorer
Editorial: Associacio d´escritors en llengua valenciana L´Oronella, Servicis Editorials Valencians, S.L.
Sinopsis:
Recull de poemes que en l´any 1998 es varen recitar en els Jardins de Monfort en motiu de la Fira del Libre Valencia per part del grup “Colps en la Paret”. Idoneu per ad aquells que no els agrada llegir poesia, ya que poden a escomeçar a fer-ho per este llibre.

Poemar. Poemes d'amar.

Autor: Miquel Caslellano i Arolas
Editorial: Accio Bibliografica Valenciana
Sinopsis:
Poemes d'amor, ordenats per tematiques: L’amar, Amar, Anhel, Voler, Plenamar, Voramar, Sempremai, Miramar, Ultramar i Baixamar.

Poesia Patriotica Valenciana (Antologia 1808-1996)

Edicio: V.López i A.Ahuir
Editorial: L'Oronella
Sinopsis:
El llibre arreplega una coleccio de poemes des del s.XIX fins a finals del segle passat sobre la tematica de patria/nacio. Per mig d’esta seleccio se veu com ha anat variant l’idea de regional a nacional, i de l’iconografia al sentiment profunt de perdua. El llibre servix tambe de repas de la lliteratura valenciana d’estos dos ultims segles.

Gran Sonata de la Patria

Autor: Xavier Casp
Editorial: Del Senia al Segura
Sinopsis:
Este llibre es un recull de les poesies que Xavier Casp li ha dedicat a son atre amor, la Patria Valenciana. Obra simfonica en paraules.