Pagina web de l'associacio cultural Centernar de la Ploma de Manises                                                                 

Valencianisat l'ordenador

Llibres per a una Biblioteca Particular
Valencianisme
El Pensament Valencianiste de Miquel Adlert

Autor: Miquel Adlert i Noguerol
Editorial: L’Oronella & AELLVA
Sinopsis:
Este volum arreplega tres llibres a hores d’ara esgotats degut a l’exit tingut en son temps. El primer (En defensa de la llengua valenciana) supon l’establiment d’unes bases llingüistiques, les quals servirien per a l’actual normativa de la RACV.

  • En defensa de la llengua valenciana
  • De la meua catacumba
  • Del periodisme meu

Este llibre deuria ensenyar-se en les escoles en tant del La llengua dels Valencians

Biografia de Lluïs Fullana i Mira

Autor: Benjamin Agullo Pascual
Editorial: Del Senia al Segura.
Sinopsis:
Biografia d'est ilustre valencianiste, baluart del valencianisme i defensa de la llengua valenciana. Fon Membre de la Real Academia de la Llengua Española, representant la Llengua Valenciana, Director Honorari del Centre de Cultura (actual RACV), Membre de Merit de la Societat Lo Rat Penat, Professor de Llengua Valenciana de l’Institut Universitari de Llengües, etc.

(Disponible en les Biblioteques Publiques de Manises)

De Regionalisme i Valentinicultura

Autor: Fausti Barberà
Editorial: L'Oronella
Sinopsis:
Discurs llegit en 1902 pel doctor Fausti Barberà en la sessio ingural de Lo Rat Penat i editat en 1910 junt a nous comentaris. Este document està considerat com el primer cos teoric del nacionalisme valencià modern. En el text, s'albiren ya moltes de les dificultats i conflictes que acompanyen al valencianisme a lo llarc del segle XX: les discrepancies en torn a la llengua, el naiximent del pancatalanisme, les complexes relacions entre els valencianistes, el paper jugat per la burguesia espanyolista. Tota una serie de qüestions que sonen del tot actuals.

Bases per al Nacionalisme Valencià

Autor: Diversos Autors
Editorial: Editorial Nova Valencia - L'Oronella
Sinopsis:
Bases de l'ideari nacionaliste. Imprescindible per a recuperar la consciencia nacional valenciana.

 

 

Apologia de la Nacio Valenciana

Autor: Carles Recio
Editorial: Colectiu Nacionaliste
Sinopsis:
Este llibre replega el discurs pronunciat en Febrer de 2000 en l'acte de presentacio anual de la Casa Valencia en Barcelona. Constituix una apologia del sentiment Nacional Valencià.

 

 

Valencianisme en el Temps (I)

Autor: Carles Recio
Editorial: L'Oronella
Sinopsis:
Recopilacio dels articuls publicats en “Levante”, ara per primera vegada en llengua valenciana. En alguns criteris, algunes vegades dubtosos, l’autor fa un repas a diversos episodis que donaren lloc al naiximent de tots els problemes actuals al voltant de l’identitat valenciana.

 

El Valencianismo:Idiologia Fragmentada

Autor: Carles Recio
Editorial: Carena Editors
Sinopsis:
Tercer volum de la saga El Valencianismo a on es continua reunint part de sos articuls Episodios Valencianistas que, en son conjunt, constituixen la mes ampla coleccio sobre valencianisme que s'ha publicat fins el moment.

 

 

Breu Historia de Valencia. Didactica elemental per amar i defendre valencia.

Autor: Juan Garcia Sentandreu
Editorial: Fundacio Nou Valencianisme
Sinopsis:
Breu recorregut de l'historia de la llengua valenciana des dels seus origens iberics fins al segle XX. Ademes de dispondre d'un FAQ de consulta rapida sobre les qüestions al voltant de l'historia del poble valencià.

 

 

Valencians front al Catalani$me

Autor: Manuel Zarzo
Editorial:
Sinopsis: Esta obra podria estar dividida en tres obres. La primera desmonta les tesis del fet diferencial catala i de l'ideologia pancatalanista. La segon, i mes extensa, parla dels grups (en especial del GAV) que sorgiren en Valencia per a defendre l´identiat valenciana dels atacs pancatalanistes. Per ultim, una tercera part en la que parla en diferents capituls: el clero, Xavier Casp i dels partits politics.

Nacionalismo Catalán, Una Gran Farsa

Autor: Michael Braveheart (pseudonim).
Edita: Centro Cultural Mallorqui
Data: Febrer 2003
Sinopsis :

Denuncia les tergiversacions i manipulacions llingüistiques, historiques i cientifiques que el nazional–catalanisme ve fent en les Balears en pro de la construccio d’un passat que no han tingut i que els permitixca crear uns pilars sobre els quals edificar l’Estat Catala, la Gran Nacio Catalana, en definitiva els Paissos Catalans.

Ademes de denunciar-ho, presenta una gran cantitat de documentacio i arguments cientifics, tant llingüistics com historics i artistic-arquitectonic, que van desmoronant l’hipotesis catalanista.

Tras llegir este intersantissim llibre, observem el mateix Modus Operandi que els Pantacalanistes venen fent tambe en nostre Regne de Valencia. I els quals son:

  • L’usurpacio de la cultura i llengua mallorquina per la catalana en les escoles, l’administracio publica, festes, etc.
  • La modificacio dels simbols historics mallorquins (senyera, escut, etc) per tal de fer-los coincidir én les de la quatribarrada, hui catalana abans aragonesa.
  • L’inculcacio en la societat de que les Balears son terres catalanes (quinta provincia) administrades per mallorquins. Aci som els Paissos Catalans del Sud